Chính Sách Đổi Trả và Hoàn Tiền – TheLion.app – Dịch Vụ In 3D

1. Đổi Trả: Chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng của mình với dịch vụ in 3D. Trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng được mong đợi của bạn, chúng tôi chấp nhận quy đổi trả theo các điều kiện sau:

 • Lỗi Kỹ Thuật hoặc Chất Lượng: Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ có lỗi kỹ thuật hoặc không đạt chất lượng như mô tả, chúng tôi sẽ xem xét và quyết định về quy đổi trả hoặc sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng.
 • Không Đáp Ứng Mong Đợi: Trong trường hợp sản phẩm không đáp ứng được mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ xem xét và thảo luận để tìm giải pháp thích hợp, bao gồm quy đổi trả hoặc hoàn tiền (nếu áp dụng).

2. Hoàn Tiền:

 • Điều Kiện Hoàn Tiền: Chúng tôi xem xét đơn độc lập từng trường hợp để xác định việc hoàn tiền. Trong mọi trường hợp, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, yêu cầu hoàn tiền phải tuân thủ các điều kiện sau:
  • Sản phẩm hoặc dịch vụ chưa được sử dụng, không bị hư hại, và giữ nguyên trạng thái ban đầu.
  • Yêu cầu hoàn tiền được đưa ra trong khoảng thời gian quy định và theo quy trình quy định.

3. Quy Trình Đổi Trả và Hoàn Tiền:

 • Bước 1: Liên Hệ Chăm Sóc Khách Hàng: Khách hàng cần liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên trang web.
 • Bước 2: Xác Nhận Thông Tin: Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin liên quan và chi tiết về lý do đổi trả hoặc hoàn tiền.
 • Bước 3: Xử Lý Yêu Cầu: Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét thông tin và thông báo quyết định về việc đổi trả hoặc hoàn tiền.
 • Bước 4: Thực Hiện Đổi Trả hoặc Hoàn Tiền: Nếu được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện quy đổi trả hoặc tiến hành hoàn tiền theo quy trình đã thống nhất.

4. Điều Kiện Đặc Biệt:

 • Chúng tôi không chấp nhận đổi trả hoặc hoàn tiền cho các dự án có tính chất đặc biệt hoặc đã được thực hiện theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Chính sách Đổi Trả và Hoàn Tiền của chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ in 3D tại TheLion.app.

Shopping Cart