Kỹ thuật xử lý mẫu vật in 3D để có sản phẩm ưng ý

Hạn chế của in 3D: Phương pháp xử lý: Giải pháp: Cách thực hiện: Lưu ý: Ưu điểm: Nhược điểm: Kết luận: Sử dụng Acetone là phương pháp hiệu quả để làm mịn bề mặt sản phẩm in 3D từ nhựa ABS. Tuy nhiên, cần lưu ý cẩn thận khi sử dụng Acetone vì dễ […]

Kỹ thuật xử lý mẫu vật in 3D để có sản phẩm ưng ý Read More »